O nas

Bogu na chwałę Ludziom na ratunek”

Witamy na oficjalnej stronie

OSP w Bukowcu

Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu funkcjonuje w oparciu o:

  • przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach

(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.),

  • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.),

a jej szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Zabronione jest rozpowszechnianie zamieszczanych materiałów i zdjęć, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów oraz umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek innym serwerze bez podania źródła.